Eye of Aiaia (detail)
Eye of Aiaia (detail)
ceramic, neon, acrylic
54 x 12 x 12 inches
2019